Dermatoskopia cyfrowa

Dermatoskopia (dermoskopia, mikroskopia epiluminescencyjna) jest jak do tej pory najlepszą formą badania i monitorowania znamion skórnych. To najdokładnejsza metoda umożliwiająca wczesną diagnostykę czerniaka poprzez obserwację znamion i archiwizację danych pacjenta. Badanie polega na mikroskopowym oglądaniu powierzchni skóry umożliwiające obserwację i ocenę struktur barwnikowych. Przy pomocy specjalnej kamery, którą przykłada się do znamienia zostaje ono kilkudziesięciokrotnie powiększone. Wykonane zdjęcia są archiwizowane a wykonywane badanie w odpowiednich odstępach czasowych umożliwia porównanie i śledzenie dynamiki zmian zachodzących w strukturze znamienia. Badanie jest bezinwazyjne i bezbolesne, nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Wskazania